×

Màster de Formació Permanent en
Direcció i Gestió d'Empreses (MBA)

40ª Edició

REQUISITS D'ADMISSIÓ

Cal tenir titulació universitària.

També es podrà accedir al màster si es compleix com a mínim un dels requisits següents:

1. Experiència professional mínima de cinc anys.

2. Es poden acceptar experiències professionals menors de cinc anys en cas que s'hagi creat una empresa o bé es participi en una empresa familiar.

En tots els casos cal superar una entrevista a càrrec de la direcció i coordinació del Màster per tal de poder-se matricular.

NOTA: Els estudiants sense titulació universitària rebran un certificat d’assistència al Màster, expedit per la Fundació UdG Innovació i Formació.

 

MATRÍCULA

Per inscriure’s cal omplir el full d’inscripció a través del web de la Fundació UdG.

Preinscripció: a partir del 3 de juny i fins a un mes abans de l'inici del curs.
En un termini màxim de 7 dies des de la data d’inscripció cal haver realitzat el pagament de 1.390€ que es restarà de l’import de la matrícula, i que dóna dret a reserva de plaça.

Matrícula: per tal que sigui efectiva caldrà haver realitzat el pagament com a màxim 20 dies abans de l’inici del curs.
Documentació que s’ha de presentar per realitzar la matrícula:
–Fotocòpia del DNI o passaport vigent, TIE o document identificatiu d’un país de la Unió Europea i fotocòpia compulsada del títol universitari (o del resguard).

Consulta aquí com hauràs de presentar la titulació universitària.

Important:
Aquesta documentació s'ha de presentar com a màxim vint dies abans de l'inici de l'activitat.

eventis