×

Màster de Formació Permanent en
Direcció i Gestió d'Empreses (MBA)

40ª Edició

Pla d'estudis Desplegar temari

 • Direcció general i eines per a la presa de decisions
  11 ECTS

  Entorn organitzatiu, talent i gestió dels recursos humans; Marketing management I; Marketing management II; Implantació de l’estratègia i presa de decisions: business simulation i quadre de comandament integral; Tutories pla d’empresa: pla de màrqueting

 • Gestió dels recursos i capacitats
  11 ECTS

  Anàlisi comptable; Direcció financera; Operacions I: gestió de la producció, compres i supply chain management; Operacions II: Efficient Consumer Response (ECR), aplicació d’eines per implantar un sistema Lean, logística, etc.;Tutories: pla econòmic i financer.

 • Liderar organitzacions: competències, valors i sistemes
  11 ECTS

  Entorn global i pensament econòmic; Desenvolupament personal i organitzatiu: lideratge, competències i valors a l’empresa. Eines de negociació en un entorn global, PNL, etc.; La gestió del canvi en les organitzacions i la transformació a través de les noves tecnologies (business information systems); L’empresa familiar; Tutories: pla d’empresa.

Titulació

Màster de Formació Permanent en Direcció i Gestió d'Empreses (MBA) per la Universitat de Girona*

*No inclou la taxa d'expedició del títol de la UdG

NOTA: Els estudiants sense titulació universitària rebran un certificat d’assistència al màster, expedit per la Fundació UdG Innovació i Formació.
eventis